10- Най-малка и най-голяма стойност на функция
Сваляне: