Числа записани по различни начини. Сравняване
Сваляне: