Подобни триъгълници, свойства на ъглополовящата, Т на Талес
Сваляне: