Писмен конкурсен изпит по математика, 12 Юли 2007
Сваляне: