Писмен конкурсен изпит по математика, 12 Април 2009 г. Задачи и решения
Сваляне: