Задължителна подготовка- 11 клас

Документи

1. Допустими стойности Свали презентация

2. Лихва, кредит, рента. Свали презентация

3. Теоретични основи на статистиката Свали презентация

4. Статистическо разпределение на извадка. Свали презентация

5. Ученическа презентация от 21 ЕСПУ- София, Прогресии. Свали презентацията

 

 

Видео

Геометрична прогресия

http://www.youtube.com/watch?v=j45CxeYHa48

Геометрична прогресия 2

http://www.youtube.com/watch?v=j45CxeYHa48

Лихва 1

http://www.youtube.com/watch?v=xVPRLEGmTGU

Лихва 2

http://www.youtube.com/watch?v=eCrpRfteGsE