ЗИП- 11 клас

Видео

Показателни уравнения 1

http://www.youtube.com/watch?v=fHcdZmWz3Ck

Показателно уравнение 5

http://www.youtube.com/watch?v=G04wdgOIbvg

Показателно уравнение 6

http://www.youtube.com/watch?v=EhfbOL9KHew

Показателни неравенства 1

http://www.youtube.com/watch?v=cOUjTDINqvU

Показателни неравенства 2

http://www.youtube.com/watch?v=pFG-BkOpM5c

Хомогенно уравнение от втора степен с две неизвестни

http://www.youtube.com/watch?v=9OJ0C3EaL8I

Система с хомогенно и показателно уравнения

http://www.youtube.com/watch?v=w1ga3NlWmBc

ТУ показателно неравенство и геометрична прогресия

http://www.youtube.com/watch?v=LTK8qaEC6B0

Логаритмични уравнения

http://www.youtube.com/watch?v=D3DPnIZ63K8

Ирационални неравенства 1 част

http://www.youtube.com/watch?v=TcUWZ6hT3J4http://www.youtube.com/watch?v=TcUWZ6hT3J4

Ирационални неравенства 2 част

http://www.youtube.com/watch?v=isI85c1MUPw