ЗИП – 12 клас

Документи

zip12-proizvodni-slojni-f-ii

Видео

Хомогенно уравнение от 2 степен с 2 неизвестни

http://www.youtube.com/watch?v=9OJ0C3EaL8I

Ирационални уравнения 1

http://www.youtube.com/watch?v=kHtoWGwoFxM

Ирационални неравенства 1

http://www.youtube.com/watch?v=Y3wsdPHVw3M

Ирационални неравенства 3

http://www.youtube.com/watch?v=_1HyYMaNzJA

Вписани конуси в сфера

http://youtu.be/xDU0TlOkegI

Вписана пирамида в сфера

http://youtu.be/temxdPUdKfU