Задължителна подготовка 8-ми клас

Видео

Разкриване на скоби при умножение на изрази

http://www.youtube.com/watch?v=kfNMlrzyE1A

Повдигане на сбор и разлика на втора степен

http://www.youtube.com/watch?v=IjB-miENIbQ

Сбор и разлика на вектори

http://www.youtube.com/watch?v=wUr7Qg7EnUM

Сбор на вектори 1

http://www.youtube.com/watch?v=J3A7U8cgukk

Умножение на вектор с число

http://www.youtube.com/watch?v=PVov7yBI8Bk

Уравнение с полагане

http://www.youtube.com/watch?v=6vxTN6IZchw

Средна отсечка в триъгълник 1

http://www.youtube.com/watch?v=TDEPGJkwv2Y

Средна отсечка в триъгълник 2

http://www.youtube.com/watch?v=7NaAfpOEpxg

Средна основа в трапец 1 част

https://www.youtube.com/watch?v=NdfpKZC145c

Средна основа в трапец 2 част

https://www.youtube.com/watch?v=4b2aMlrRRf4

Квадратен корен

https://www.youtube.com/watch?v=is2udWIzBwU&feature=youtu.be

Действия с квадратни корени

https://www.youtube.com/watch?v=RRaOnMrfAME&feature=youtu.be

Освобождаване знаменателя на дроб от квадратни корени

https://www.youtube.com/watch?v=zu9oOVZRMQQ&feature=youtu.be