Задължителна подготовка- 9 клас

ДОКУМЕНТИ

1. Биография на Талес. Свали презентация

2. PISA Семинар Свали презентация

3. PISA Примерни задачи ВИЖ

4. Питагорова биография и теорема Свали презентация

5. Правоъгълен триъгълник Свали презентация

6. Решаване на уравнения от по-висока степен Свали презентация

 

Американски учебник 1

 

Американски учебник

 

 

ВИДЕО

Разкриване на скоби при умножение на изрази

http://www.youtube.com/watch?v=kfNMlrzyE1A

Повдигане на сбор и разлика на втора степен

http://www.youtube.com/watch?v=IjB-miENIbQ

Формули на Виет 1

http://www.youtube.com/watch?v=0TFYipF-Hk8

Формули на Виет 2

http://www.youtube.com/watch?v=2-u4Oq90_7E

Рационално уравнение с полагане

http://www.youtube.com/watch?v=YEsBp38uRQs

Рационално уравнение 1

http://www.youtube.com/watch?v=kJVMapnXGZk

Опростяване на рационални изрази

http://www.youtube.com/watch?v=SNKquQjY17M

Биквадратно уравнение

http://www.youtube.com/watch?v=8-G2oFbac7I

Опростяване на дроби, съдържащи квадратен тричлен

http://www.youtube.com/watch?v=xW_CjXetOh4

Системи уравнения от 2 степен с 2 неизвестни

http://youtu.be/x5aYpFtPsXM

Втори (квадратен) корен-преговор

http://youtu.be/is2udWIzBwU

Действия с квадратни корени и ирационални изрази

http://youtu.be/RRaOnMrfAME

Ирационални изрази-сравняване и преобразования

http://youtu.be/HC2MGFIIBDM

Освобождаване знаменателя на дроб от квадратни корени

http://youtu.be/zu9oOVZRMQQ

Ирационални уравнения с един радикал

http://youtu.be/DG8o0BFi9tU

Решаване на ирационални уравнения с 2 квадратни корена 1

http://youtu.be/iMi4mTfXN38

Ирационални уравнения с 2 квадратни корена 2

http://youtu.be/Wn-XnsI0yC0