Кандидат-студенти

Документи

1. Тригонометрия в ТУ ВИЖ

2. Логаритми и степени в университети ВИЖ

3. Показателни уравнения и неравенства ВИЖ

4. Стереометрия на кандидат-студентски изпити ВИЖ

5. Граници ВИЖ

6. Тригонометрия от кандидат- студентски изпити ВИЖ

7. Най-малка и най-голяма стойност ВИЖ

категории

Полезни връзки

Университетите в България и по света

Информация за всички университети в България

Задачи от изпити във ВУЗ

Теми с отговори и решения от минали години.