Tурнир по математика „Maths4teams”

Статия Математическо състезание ВИЖ
 

Документи за допускане до участие в турнира

Приложение 1 Протокол от събранието на класа ВИЖ

Приложение 2 Декларация за лоялност ВИЖ

Приложение 3 Заявка за участие ВИЖ
 

„Maths4teams” 25.03.2012

Обява и регламент ВИЖ

Условия 8 клас ВИЖ
Отговори ВИЖ

Условия 9 клас ВИЖ

Условия 10 клас ВИЖ
Отговори ВИЖ

Условия 11 клас ВИЖ
Отговори ВИЖ

Условия 12 клас ВИЖ
Отговори ВИЖ
 

„Maths4teams” 27.03.2011

Условия 8 клас ВИЖ
Отговори ВИЖ

Условия 9 клас ВИЖ
Отговори ВИЖ

Условия 10 клас ВИЖ
Отговори ВИЖ

Условия 11 клас ВИЖ
Отговори ВИЖ

Условия 12 клас ВИЖ
Отговори ВИЖ

Класиране ВИЖ
 

„Maths4teams” 24.02.2007

Условия 8 клас ВИЖ

Условия 9 клас ВИЖ

Условия 10 клас ВИЖ

Условия 11 клас ВИЖ

Условия 12 клас ВИЖ