Tурнир по математика „Maths4teams”

Покана за турнир 2018
Решение на събрание 2018
Декларация за лоялност 2018 2
Заявка за участие 2018

Статия Математическо състезание ВИЖ

Документи за допускане до участие в турнира

Приложение 1 Протокол от събранието на класа ВИЖ

Приложение 2 Декларация за лоялност ВИЖ

Приложение 3 Заявка за участие ВИЖ

„Maths4teams” 25.03.2012

Обява и регламент ВИЖ

Условия 8 клас ВИЖ
Отговори ВИЖ

Условия 9 клас ВИЖ

Условия 10 клас ВИЖ
Отговори ВИЖ

Условия 11 клас ВИЖ
Отговори ВИЖ

Условия 12 клас ВИЖ
Отговори ВИЖ

„Maths4teams” 27.03.2011

Условия 8 клас ВИЖ
Отговори ВИЖ

Условия 9 клас ВИЖ
Отговори ВИЖ

Условия 10 клас ВИЖ
Отговори ВИЖ

Условия 11 клас ВИЖ
Отговори ВИЖ

Условия 12 клас ВИЖ
Отговори ВИЖ

Класиране ВИЖ

„Maths4teams” 24.02.2007

Условия 8 клас ВИЖ

Условия 9 клас ВИЖ

Условия 10 клас ВИЖ

Условия 11 клас ВИЖ

Условия 12 клас ВИЖ