Задачи от матури и кандидат-студентски изпити

Документи

1. Формули ВИЖ
2. Задачи за функции, давани на матура ВИЖ
3. Най-малка и най-голяма стойност на функция ВИЖ
4. Неравенства ВИЖ
5. Допустими стойности, давани на матура ВИЖ