Задължителна подготовка- 10 клас

ДОКУМЕНТИ

1. Допустими стойности Свали презентацията
2. Комбинаторика Свали презентацията
3. Логаритъм Свали презентацията
4. Задачи за триъгълник Свали презентацията
5. Решаване на триъгълник Свали презентацията
6. Тангент Свали файла

 

ВИДЕО

Построяване на графика на квадратна функция

http://youtu.be/n0URQqzrV8Q