Задачи по математика за 11 клас

Тука ще намерите подходящи учебни материали (според мен) за учениците в 11 клас, систематизирани в следните под рубрики, след като кликнете върху съответното име:
 

Варианти на контролни и класни работи

Това е изпреварваща информация за учениците обучавани от мен, съдържаща моите критерии за тяхното създаване и оценяване.Тази рубрика е най-вече за учениците, обучавани от мен и с нищо не задължава останалите ученици и техните преподаватели, но съм отворен за критика и препоръки.

Прочети още

Задачи от матури и кандидат-студентски изпити

Тука има адреси за задачи от реални изпити или варианти за такива изпити, публикувани в интернет, съставени от отделни институции, специалисти или колективи. Прилагам и подборки по конкретни тематики от учебното съдържание, съставени от мен или от ученици по моя поръка и на моя отговорност.

Прочети още

Задължителна подготовка

Тука има материали, подпомагащи конкретната учебна работа, открита от мен в интернет, създадена от други автори, но според мен е полезна за учениците и записи на „мои реални електронни уроци“.

Прочети още

ЗИП (задължително избираема подготовка)

За учениците избрали да изучават математика в допълнителни учебни часове, в класове по интереси, подпомагащи подготовката за матура и кандидатстване с математика.Тука също има материали, подпомагащи конкретната учебна работа, открита от мен в интернет, създадена от други автори, но според мен е полезна за учениците и записи на “мои реални електронни уроци”, без да имам претенции за каквото и да било.

Прочети още