Задължителна подготовка- 11 клас

Документи

1. Допустими стойности Свали презентация

2. Лихва, кредит, рента. Свали презентация

3. Теоретични основи на статистиката Свали презентация

4. Статистическо разпределение на извадка. Свали презентация

5. Ученическа презентация от 21 ЕСПУ- София, Прогресии. Свали презентацията

 

 

Видео

Лихва 2

http://www.youtube.com/watch?v=eCrpRfteGsE