Задачи от изпити за 7 клас

1. Олимпиада 2009-03 Решения ВИЖ

2. Олимпиада 2012 ВИЖ

3. Олимпиада 2012- Отговори ВИЖ

4. Линейни уравнения ВИЖ

5. Преобразувания на изрази ВИЖ

6. Съседни ъгли ВИЖ

7. Съседни ъгли 2 ВИЖ

8. Уравнения и неравенства ВИЖ

9. Примерен тест по математика ВИЖ

10. Текстови задачи