Варианти на контролни и класни 8-ми клас

1. Олимпиада 2012 Общински кръг ВИЖ

2. Олимпиада 2012 Решения ВИЖ

3. Корени и степени ВИЖ

4. Квадратни уравнения и подобни на тях ВИЖ

5. Правила за формиране на оценките по математика ВИЖ

6. Правила за провеждане на контролни работи ВИЖ

7. Входно ниво 8-ми клас ВИЖ

8. Входно равнище 8-ми клас ВИЖ