Задачи от матури и кандидат-студентски изпити за 8-ми клас

1. Аритметична прогресия. ВИЖ

2. Допустими стойности давани на матура. ВИЖ

3. Квадратни уравнения и подобни на тях. ВИЖ

4. Лихва. ВИЖ

5. Логаритми и степени. ВИЖ

6. Логаритми и степени в университети. ВИЖ

7. Системи уравнения. ВИЖ

8. Статистика. ВИЖ

9. Тригонометрия. ВИЖ

10. Задачи за функции давани на матура. ВИЖ

11. Формули на Виет. ВИЖ

12. Ирационални уравнения. ВИЖ

13. Корени. ВИЖ

14. Неравенства. ВИЖ