Задължителна подготовка 8-ми клас

Видео

Освобождаване знаменателя на дроб от квадратни корени

https://www.youtube.com/watch?v=zu9oOVZRMQQ&feature=youtu.be