ЗАДАЧИ ОТ МАТУРИ И КАНДИДАТ-СТУДЕНТСКИ ИЗПИТИ ОТ ПРОГРАМАТА ЗА 9 КЛАС

ВИДЕО

Формули на Виет

https://www.youtube.com/watch?v=0TFYipF-Hk8

 

ДОКУМЕНТИ

1. Формули на Виет ВИЖ
2. Квадратни уравнения и подобни на тях ВИЖ
3. Системи уравнения ВИЖ
4. Ирационални уравнения ВИЖ
5. Подобни триъгълници, теорема на Талес, ъглополовяща