Софийски Университет “Св. Климент Охридски”

Документи

1. Писмен конкурсен изпит по математика, 12 Април 2009 г. Задачи и решения ВИЖ

2. Примерна кандидат-студентска тема по математика, 24 Юли 2008 ВИЖ

3. Решения, 24 Юли 2008 ВИЖ

4. Писмен конкурсен изпит по математика, 18 Май 2008 г.  ВИЖ

5. Решения, 18 Май 2008  ВИЖ

6. Пробен писмен конкурсен изпит по математика 31 Януари 2010 ВИЖ

7. Решения, 31 Януари 2010 ВИЖ

8. Примерна тема по математика, 2006 ВИЖ

9. Писмен конкурсен изпит по математика, 12 Юли 2007 ВИЖ

11. Писмен конкурсен изпит по математика, 09 Юли 2009 ВИЖ