Технически университет- София

Давани теми на КС изпити

1. Тест по математика – 10 април 2010 ВИЖ

2. Примерен тест по математика 2010 ВИЖ

3. Втори примерен тест по математика 2010 ВИЖ

4. Примерен тест по математика 2009 ВИЖ

5. Примерен тест по математика 2008 ВИЖ

6. Втори примерен тест по математика 2008 ВИЖ

7. Тест по математика и физика 5 май 2007 ВИЖ

8. Тест по математика- 14 юли 2008 ВИЖ

9. Тест по математика- 19 април 2008 ВИЖ