Логиката решава

1. Разрязване на триъгълник ВИЖ

2. Разрязване на квадрат ВИЖ

3. Разрязване на правоъгълник ВИЖ