Задачи по математика за матура

Документи

1. Формули разрешени за ползване на матурата ВИЖ

2. Програма за ДЗИ по математика ВИЖ

3. Скала за оценяване на ДЗИ ВИЖ

 

Давани теми на проведени матури

Матура 23 Май 2012 ВИЖ

Матура 29 Май 2012 ВИЖ

Матура 30 Май 2012 ВИЖ

Матура 31 Август 2012 ВИЖ

 

Матура 19 Май 2011 ВИЖ

Матура 23 Май 2011 ВИЖ

 

Матура Септември 2010 ВИЖ

Матура 18 Май 2010 ВИЖ

Матура 17 Май 2010 ВИЖ

 

Матура Септември 2009 ВИЖ

Матура 26 Май 2009 ВИЖ

Матура 19 Май 2009 ВИЖ

 

Матура Септември 2008 ВИЖ

Отговори Септември 2008 ВИЖ

 

Матура 4 Юни 2008 ВИЖ

Отговори 4 Юни 2008  ВИЖ

 

Матура 3 Юни 2008 ВИЖ

Отговори 3 Юни 2008 ВИЖ

 

Матура 2007 ВИЖ

Отговори Матура 2007 ВИЖ

 

Матура 2006 ВИЖ

Отговори Матура 2006 ВИЖ

 

Подборка за задачи от реални матури и кандидат студентски изпити по определени теми

1. Тематично избрани задачи от сборника “Матура за отличен” ВИЖ

3. Допустими стойности ВИЖ

4. Показателни уравнения и неравенства ВИЖ

6. Квадратни уравнения и подобни на тях ВИЖ

7. Формули на Виет ВИЖ

8. Неравенства ВИЖ

9. Ирационални уравнения ВИЖ

10. Най-малка и най-голяма стойност ВИЖ

11. Функции, графики- изследване ВИЖ

12. Логаритми и степени ВИЖ

13. Системи ВИЖ

14. Редици и прогресии ВИЖ

15. Лихва, кредит и рента ВИЖ

16. Правоъгълен триъгълник ВИЖ

17. Подобни триъгълници, свойства на ъглополовящата, Т на Талес ВИЖ

18. Тригонометрия ВИЖ

19. Числа записани по различни начини. Сравняване. ВИЖ

20. Произволен триъгълник ВИЖ

21. Четириъгълник ВИЖ

22. Статистика ВИЖ

23. Комбинаторика и вероятности ВИЖ

24. Пробна матура 2012  ВИЖ

25. Отговори пробна матура 2012 ВИЖ

26. Допустими стойности- изисквания за определяне Свали презентацията