http://www.teacher.bg/ учители новатори              https://www.facebook.com/groups/689921241074414/

http://start.e-edu.bg/  национален образователен портал-не работи за жалост

http://www.khanacademy.org/-уроци и упражнения на английски

https://bg.khanacademy.org/

https://khanacademybulgaria.wordpress.com преведени уроци

http://superurok.com/                                      http://ucha.se/                    http://math-bg.com/

https://uchebencentrznanie.alle.bg/ богат                                 https://bglog.net/miit/42619

 Тестове, контролни и класни работи по математика 5, 6 и 7 кл.

https://www.youtube.com/watch?v=arSid7j1lnQ учебник 5 кл. Просвета

за мобилни телефони формули, решаване на задачи, графики http://www.wolframalpha.com/

https://www.youtube.com/watch?v=XlbVB50mIh4

https://photomath.net/en/photomath за мобилни телефони сканира напечатано условие и решава задачите